Covid-19 Tájékoztatás

 
Tájékoztatás az intézményi statisztikákról
 
az aktuális munkanapra vonatkozóan: 
 
 

·         Fertőzött tanulók száma:-

·         Fertőzött dolgozók száma:-

·         Karanténban levő tanulók száma: -

·         Karanténban levő dolgozók száma-

·         Rendkívüli szüneten levő osztályok száma:0

 

A járványügyi protokollt és a kötelező hőmérséklet mérés protokollját 2022. március 7-től hatályon kívül helyezzük a 77/2022 (III.4) számú kormányrendeletnek megfelelően.

A tájékoztató 2021. november 2-től módosításig, illetve visszavonásig érvényes.
Célja: Közösségünk egészségének védelme. Az iskola közössége számára meghatározni
a kialakult járványügyi helyzetben a tanítás-tanulás feltételeit.
A tájékoztató alapja: az EMMI A köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentumai
 
Az oktatás rendje:
 
1. Az intézménybe való belépés
• 2021. november  2-től az intézmény megközelítése az osztálytermekbe 2 útvonalon
történik:
 
Kiskapu-hátsó parkolónál lévő ajtó-hátsó lépcsőház útvonalon, illetve a melléképületekbe
Aula a porta felől: 
Minden belépőhelyen kötelező hőmérséklet ellenőrzés zajlik az intézmény hőmérőzési protokollja szerint.
 
• A beléptetés minden helyszínén a belépők számára kézfertőtlenítő szert biztosít a
fenntartó, amelyet a belépők igénybe vesznek.
• Az intézménybe való belépés feltétele a saját, orrot és szájat egyaránt eltakaró
maszk használata, amit a bejáratoknál ellenőrzünk.
2. Az intézmény közösségi tereinek használata
• Közösségi térnek tekinthető minden olyan tér, ami nem tanterem. (Pl. folyosók, mosdók,
lépcsőházak, könyvtár, büfé, bizonyos esetekben sportcsarnok stb.)
A közösségi területeken mindenki maszkot visel, és lehetőség szerint betartja a
védőtávolságot.
• Az intézményen belül és környezetében törekedni kell a csoportosulások elkerülésére,
a megfelelő távolság megtartására.
 
3. Tantermek használata
• A tantermekben a szaktanár gondoskodik, amennyiben erre lehetőség van, a tanulók
lazább elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében.
• A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermeket látogatják, és
kizárólag ott tartózkodnak.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező, kivétel a testnevelés.
• A járványügyi veszélyeztetettségre való tekintettel a tanulók elfogadják a tanárok döntését.
• A házirend hetesekre vonatkozó szabályai kiegészülnek a védekezési előírásokkal. Pl.
gyakoribb szellőztetés, eszközök fertőtlenítése, osztályok keveredésének felügyelete, a
higiénés szabályok betartatása és ellenőrzése, stb. Fokozott betartásukat az osztályfőnök
és szaktanárok folyamatosan felügyelik.
 
4. Osztályok keveredése
A csoportbontással szervezett órákon az azonos osztályból érkezők ülhetnek egymás
mellett, a különböző osztályokból érkezőket lehetőleg külön padban kell elhelyezni, melyet
a hetes és a szaktanár ellenőriz
 
5. A kilépés rendje
• Napközben: az intézményt elhagyni minden évfolyam számára csak a menzai étkezés
céljából lehet a nagy szünetben. Egyéb indokolt esetben csak intézményvezetői, vezető-helyettesi írásos
engedéllyl hagyható el az intézmény.
• Az intézmény területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel és/vagy
felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. A maszk viselése a tanítás után is kötelező
 
6. Tájékoztatási kötelezettség
• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló,
dolgozó és vendég látogathatja.
• A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermekénél, vagy a családban
koronavírus-gyanú merül fel, vagy igazolt fertőzés van
• A járványügyi szabályok megsértése bármely érintett (diák, pedagógus, technikai
dolgozó, oktatást segítő és vendég esetén) fegyelmi eljárást von maga után
Az iskola minden használója számára javasoljuk az EMMI A köznevelési intézményekben
a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentum pontjainak módosításáról szóló dokumentum alapján járunk el.
Az együttműködést köszönjük!
 
A teljes Járványügyi protokoll és Intézkedési Terv elérhető itt.
Hőmérőzés protokoll:Elérhető itt
 
Tisztelettel:
Vámosi László igazgató
További tájékoztatás a koronavírusról: