foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kaposvári Táncsics Gimnázium – Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtudásáért Alapítvány

Nyelvvizsgadíj visszatérítése

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Az 503/2017. (XII.29.) Korm. rendelet alapján 2018. január 1-től az első sikeres komplex nyelvvizsga díját a kormány visszatéríti a következő feltételek alapján.

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül:

A támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

  • államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
  • a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.

Támogatott nyelv: a Kaposvári Táncsics Gimnáziumban letehető angol és német nyelv természetesen, illetve további támogatott nyelvek a fent említett kormányrendelet szerint.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki

  • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján

35. életévét még nem töltötte be.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

Mindezek alapján a 2018. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 34.500 Ft összegű támogatás biztosítható.

Ez 100%-ban fedezi a befizetett ECL vizsgadíjat.

Az igénylés folyamatáról tájékozódhat és a kitöltendő formanyomtatványt letöltheti a Magyar Államkincstár honlapjáról.

Az igényléshez szükséges lesz a nyelvvizsgadíj befizetést igazoló számlára. 

Mivel a nyelvvizsgadíj befizetése kétfelé történik, egyik rész a Pécsi Tudományegyetem részére, a másik Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtudásáért Alapítvány részére, így két számlára lesz szükség a vizsgadíj visszaigényléséhez.

A Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtudásáért Alapítvány minden befizetésről automatikusan számlát állít ki a vizsgázó részére.

Az ECL vizsgaközpont (Pécsi Tudományegyetem) felé befizetett vizsgadíjra vonatkozó számlaigénylés menete:

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

Fontos, hogy a jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást az ECL központnak nem áll módjában!

Copyright © 2024 ECL Nyelvvizsga Rights Reserved.