foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kaposvári Táncsics Gimnázium – Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtudásáért Alapítvány

Vizsgaszintek

AZ ECL NYELVVIZSGA SZINTJEI

“A2” szint (belépő)
“B1” szint (alapfok)
“B2” szint (középfok)
“C1” szint (felsőfok)

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei

Az ECL nyelvvizsga követelményeinek leírása

Az ECL nyelvvizsga szintjei az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret
szintjeinek felelnek meg.


A2 szint – kezdő
Az A2 szintű ECL nyelvvizsga a nyelvtanulás kezdő szakaszában méri a megszerzett
nyelvtudást. Ezen a szinten a vizsgázó tud kérdezni, és az egyszerűbb válaszokat megérti, tud
vásárolni, enni-inni kérni, és érti a kiírásokat. Különösen ajánlott az általános iskolák végzős
tanulói számára, akik középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt már nemzetközi
nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek az A2 szint követelményeinek eredményes
teljesítésével.


B1 szint – akkreditált alapfok
A B1 szintű ECL nyelvvizsga alapfokú nyelvtudást igazol. Azok a vizsgázók felelnek meg a
B1 szint követelményeinek, akik képesek egyszerűbb élethelyzetekben szóban és írásban
kommunikálni. Egyszerű nyelvi eszközökkel nyilatkozni tudnak olyan témákban, amelyeket
ismernek, közel állnak érdeklődési körükhöz, illetve megértik a hasonló tartalmú és szintű
közléseket. A B1 szintű ECL nyelvvizsga azok számára ajánlott, akiknek diplomájuk
megszerzéséhez alapfokú nyelvtudást kell igazolniuk, vagy olyan nyelvigényes, nyelvpótlékra
jogosító munkakört töltenek be, amelyek ellátásához alapfokú nyelvtudást igazoló
bizonyítványra van szükség.


B2 szint – akkreditált középfok
A B2 szintű ECL nyelvvizsga középfokú tudást mér. A vizsgázó megérti az összetettebb, elvont
témájú szövegek fő gondolatmenetét, ki tudja fejezni gondolatait köznapi témákban, továbbá
munkájával, tanulmányaival, érdeklődési köreivel kapcsolatos témakörökben. Világos,
részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos témákban. Képes folyamatos,
könnyed szóbeli kommunikációra anyanyelvi beszélővel. A B2 szint elérésével a nyelvtanulók
megismerik a nyelv szerkezetét, megértik a logikáját, kezdik élvezni a szépirodalmat, és lassan
otthon érzik magukat a célnyelvi országban.


C1 szint – akkreditált felsőfok
A C1 szintű felsőfokú ECL nyelvvizsga követelményeinek azok a vizsgázók tudnak megfelelni,
akik megközelítik az anyanyelvi beszélő tudását. Képesek megérteni a szóban és írásban
igényesen megfogalmazott gondolatokat. A nyelvet választékosan használják saját gondolataik
megfogalmazására, összetett és elvont témákban. A C1 szint elérésével bátran dolgozhatnak a
célnyelvi országban, nyelvi nehézségek nélkül ismerkedhetnek kultúrájával, irodalmával és
történelmével.

Copyright © 2024 ECL Nyelvvizsga Rights Reserved.