foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kaposvári Táncsics Gimnázium – Táncsicsos Diákok Angol Nyelvtudásáért Alapítvány

Írásbeli vizsga

1. Olvasott szöveg értése A vizsgázónak két különböző típusú szövegértési feladat helyes
megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes megérteni a vizsgaszint
követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát.

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

2. Írásbeli kommunikáció A vizsgázónak két meghatározott szószámú fogalmazást kell
megírnia a megadott szempontok szerint. Az írásbeli kommunikáció résznél egynyelvű vagy
kétnyelvű szótár használata megengedett.

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

Szóbeli vizsga

1. Hallott szöveg értése A vizsgázónak két szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott
feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint
követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket. A szöveg CD lemezről
hangzik el.

(ld. tesztminták - http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/)

2. Szóbeli kommunikáció Az ECL nyelvvizsga szóbeli kommunikáció részénél a jelöltek
párban, páratlan számú vizsgázó esetén hárman adnak számot tudásukról. A két vizsgáztató
tanár közül az egyik, aki a diákokkal szemben foglal helyet, egyfajta moderátor szerepet tölt
be. A másik vizsgáztató a vizsgázók teljesítményét értékeli, és közvetlenül nem vesz részt a
szóbeli kommunikációban.

a. Bemutatkozás Időtartam: 3-5 perc Ennek a résznek az a célja, hogy a vizsgázók
feloldódjanak, ráhangolódjanak a szóbeli vizsgára, és a vizsgáztató megismerje a vizsgázókat.
A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

b. Irányított beszélgetés Időtartam: 5-8 perc A vizsgáztató beszélgetést kezdeményez a szóbeli
tétel húzása során kiválasztott téma alapján, amit a vizsgázóknak közösen kell megvitatniuk. A
vizsgáztató főleg akkor kérdez, ha a vizsgázók elakadnak a beszélgetésben.

c. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján Időtartam: 5-8 perc A vizsgáztató olyan
képeket mutat a vizsgázóknak, amelyek egy témakört dolgoznak fel. A képeken látottakról, és
azok alapján az adott témáról kell a vizsgázóknak beszélniük. A vizsgáztató szükség esetén
kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

 

Copyright © 2024 ECL Nyelvvizsga Rights Reserved.