Fontos! Tájékoztatás a 2020/21. évi érettségi vizsgák intézményünkben érvényes szabályzatáról

Tisztelt Vizsgázók!

A világjárványból következő veszélyhelyzet megköveteli tőlünk, hogy az érettségi vizsgán szigorú szabályokat alkalmazzunk, egymás egészségét védve.

A vizsgát megelőzően, és azt követően sem szabad csoportokat alkotni. Ezt várhatóan a Rendőrség fogja ellenőrizni.

Amennyiben megoldható, az érettségire ne tömegközlekedési eszközzel, hanem egyénileg gyalog vagy személygépkocsival érkezzetek. Egy személygépkocsiban csak az egy háztartásban élő személyek tartózkodjanak.

A vizsgára érkezéskor, a vizsga alatt mindenkinek két méter távolságot kell tartania a másik embertől. Az intézménybe történő belépéskor mindenki számára kötelezpő a  testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés.

Egy terembe maximum 10 vizsgázót osztottunk be.

A vizsgatermeket a következő úton közelítsék meg a vizsgázók:

Mindenki a Szent Imre utcai főbejáraton érkezik, a kapun belül, de még az épületen kívül lesz egy paraván, ahova az aznapi terembeosztásokat függesztjük ki. Onnan a következő útvonalakon kell a tanulóknak érkezni:

  • a „B” melléképületet (44., 45., 46., termek), az „A” melléképületet (Labor 1., 2.,) az udvaron, a Szent Imre utca felőli laborokhoz vezető kiskapun át,
  • a 20., 22., 24.,30, 31, 32, 33 termekben vizsgázók a főépületet jobbról megkerülve a hátsó (erdészet felöli) lépcsőházon keresztül,
  • az 25., 26., 28., 29.,33, 35, 36., 38., 39. termeket az aulából a középső lépcsőházon keresztül

A vizsga szervezésének nehézségei miatt is kiemelten fontos a pontos érkezés. A vizsgázóknak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt a számukra kijelölt teremben kell tartózkodniuk. Ha valaki késés miatt nem tudja a vizsgát megkezdeni, azt csak a következő vizsgaidőszakban tudja pótolni. A KRÉTA rendszeren keresztül mindenkit kiértesített a jegyzője, hogy melyik vizsgája pontosan hol lesz.

Mindenki minden vizsgára úgy menjen, hogy pontosan tudja az aznapi vizsgájának pontos termét is! Az erről szóló tájékoztatást mindenki a jegyzőktől fogja megkapni.

Rendkívül fontos, hogy a vizsgán mindenki használja a védőeszközöket (maszk, fertőtlenítő, esetleg igény szerint kesztyű)

A vizsga teljes egésze alatt a szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező!

 

Amennyiben ezt nem tudják magukkal hozni, úgy a Fenntartó által biztosított mennyiségben (vizsgázónként 1 maszk-1kesztyű/ fő/teljes vizsgaidőszak) az épületbe való belépéskor tudják átvenni a beléptetés rendjét felügyelő tanároktól. (A kesztyű használata nem kötelező.)

Kérjük, hogy a vizsgára mindenki csak a feltétlen szükséges enni és innivalót hozza magával, a termekben csak szükség esetén, a lehető legrövidebb ideig egyenek-igyanak a vizsgázók.

A táskákat, a kikapcsolt mobiltelefonokat a táskába téve a vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár utasítása szerint a vizsgaterem egy meghatározott pontján kell elhelyezni.

A vizsgázó asztalán csak a személyi igazolvány, a szükséges íróeszközök, engedélyezett segédeszközök, és a behozott enni- és innivaló lehet.

A vizsga alatt a mosdót csak a szükséges esetekben használjuk. A vizsgahelyszíneket a vizsga előtt, alatt és után is fertőtlenítjük. A kézfertőtlenítők az érettségi termek folyosóin a felügyelő tanárok által ellenőrzött helyen rendelkezésre állnak.

A vizsga befejezése után minden vizsgázónak a fent leírt szabályokat betartva, az érkezés útvonalán minél előbb el kell hagynia az épületet. Külön felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a személyes kontaktok minimalizálása miatt nincs arra lehetőség, hogy az épületen belül személyesen találkozzanak akár tanáraikkal, akár diáktársaikkal. Kérdéseiket elektronikus úton továbbítsák, az osztályfőnökök és jegyzők folyamatosan válaszolnak ezekre és továbbítanak minden szükséges információt!

Kaposvár, 2021. május 4.

Vámosi László

igazgató