Oltalom Alapítvány

A Kaposvári Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre „Oltalom” Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki az 1994/95-ös és az azt követő tanévekre havi ösztöndíjas támogatásra, melyet minden tanévben szeptembertől júniusig fizetnek.

A támogatásra pályázhatnak azok a 10., 11., és 12. osztályos tanulók, akik árvák, félárvák, rossz anyagi körülmények között élnek.

Tanulmányaikhoz anyagi támogatásra szorulnak, tanulmányi eredményük megfelelő és kötődést mutatnak az iskolához.

A pályázatot véleményeztetni kell az osztályfőnöknek és az osztály diákönkormányzat tagjaival.

A pályázatot minden tanév május 15-ig kell véleményezve benyújtani a gimnázium igazgatójának, a kuratóriumnak címezve.

A támogatás odaítéléséről a kuratórium dönt. Döntését az évzárókon hozzák nyilvánosságra. A támogatást havonta lehet átvenni a gazdasági irodában.

Az alapítványhoz csatlakozott Ruisz Györgyné aki iskolánk volt tanára Ruisz György emlékének ápolására évente a képzőművészet, iparművészet, népművészet hagyományőrzés területén kiemelkedő eredményt elért tanulókat támogatja.

Ruisz Györgyné csatlakozó nyilatkozata:

Ruisz György festőművész, a Somssich – Táncsics Gimnázium rajz-, művészettörténet- és ábrázoló geometria szakos tanára volt 1945-től 1982-ig. Ez az iskola volt első és egyetlen munkahelye. Az ő emlékének ápolására hoztuk létre – az Oltalom Alapítványhoz csatlakozva – ezt az Alapítványt.

Célja a képzőművészet, az iparművészet, a népművészet, a hagyományőrzés és a kézművesség valamelyike iránt érdeklődő, eredményes és értékes diák támogatása, hogy ilyen jellegű táborban vehessen részt.

Ez az Alapítvány ettől a tanévtől fogva létezik.

Első díjazottja: Kesztyűs Fruzsina 12. A osztályos tanuló

Kesztyűs Fruzsina néptáncosként sokat tett népi kultúránk megismeréséért és megismertetéséért. Kitűnő tanuló, jó közösségi ember.

Ezzel a díjjal ebbéli tevékenységében és magyarságtudatának további megerősítésében kívánjuk támogatni.
Örömmel és szeretettel gratulálok, szép, sikeres, eredményes éveket, életet kívánok!

Kaposvár, 2007. június 22.

Ruisz Györgyné