Erdély – Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium

erdély 011Nemzetközi kapcsolatainkban nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a trianoni határon kívül rekedt magyarsággal folyamatos, élő kapcsolatot alakítsunk  ki. Egy iskola ilyen módon tud hozzájárulni a határok feletti nemzetegyesítéshez. Természetesen szükség van arra, hogy a diákifjúság a  történelemórákon  tisztességes, az igazságnak megfelelő képet kapjon nemzetünk XX. századi történelméről, benne a trianoni nemzet gyilkossági kísérletről.

Ugyanakkor semmivel sem pótolható az a „valóságélmény”, amit tanítványaink akkor szereznek, amikor eljutnak Székelyföldre, és ottani magyar családoknál töltenek el egy hetet.

Nemcsak a táj csodálatos szépségével, természeti értékeivel ismerkedhetnek meg. Úgy ismerhetik meg, tanulhatják meg Erdély magyar történelmi  múltját, annak legkisebb röghöz kötődő emlékét ottani tanároktól, ottani diáktársaiktól, hogy közben a hazaszeretet is beléjük ivódik.

Testközelből tapasztalják meg azt a csodálatos hazaszeretet, a magyarsághoz tartozás tudatát, amit az ottani magyarok képviselnek. 

Akik részt vettek ebben a kapcsolatban, azoknak már nem kell időnként kiüresedő szavakkal, magyarázatokkal ezekről a fent említett értékekről  beszélni,  mindez lényük természetes részévé válik. A kapcsolatfelvételre a 90-es évek első felében került sor. Az azóta eltelt egy évtized alatt  nemcsak jó szakmai  együttműködésre, hanem baráti kapcsolatok kiépítésére is sor került. 

 A cserekapcsolat éves váltásban működik. Egyik évben az egyik, másik évben a másik fél a vendéglátó.

 Az együttműködés osztály szinten szerveződik. Mindig egy-egy osztály, például matematika tagozat, a szervezés bázisa. Ennek megfelelően a programoknak szaktantárgyi része is van.erdély 021

http://www.gimi.ro/gimi/testveriskolak/tancsics-mihaly-gimnazium-kaposvar/